Odniesienie do czegoś, co jest znane, to podstawa dobrego odbioru. Warto więc zacząć od tego, czym jest odbior domu. Odbior domu to nic innego jak wykonanie określonych czynności, które mają na celu potwierdzenie jakości i spełnienia wymagań formalnych wobec danego obiektu. Można powiedzieć, że to „zewnętrzna” ocena techniczna, która potwierdza, że inwestycja spełnia wszystkie wymogi formalne i jest gotowa do użytkowania.


Kiedy można się o niego ubiegać? Do odbioru domu wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna oraz formalne zamknięcie budowy. Pomiary i wszystkie elementy istniejące na mapie zasadnicze nakłada geodeta. Pamiętajmy, aby wcześniej zgłosić się po nią do geodety – czeka ona około miesiąca.

Ile kosztuje odbiór domu 2022?

W zależności od lokalizacji i rozmiaru nieruchomości, odbiór domu może kosztować od 1 000 do 1 500 zł. Warto jednak wiedzieć, że decydując się na takie rozwiązanie, przed podpisaniem dokumentów przez planowanego właściciela nieruchomości specjalista dokonuje oględzin pomieszczeń i odpowiednich pomiarów w celu stwierdzenia poprawności i dokładności zrealizowanych robót.

Jak długo trzeba czekać na odbiór domu?

Gdy już złożysz wniosek o pozwolenie na użytkowanie domu, musisz przygotować się na kontrolę Inspektora Nadzoru Budowlanego, który ma 21 dni na jej przeprowadzenie. W ciągu 7 dni od złożenia wniosku dostaniesz stosowne zawiadomienie, w którym podana będzie dokładna data kontroli. Pamiętaj jednak, że to nie koniec procedury. Jeśli inspektor stwierdzi nieprawidłowości, będzie musiał skierować swoje uwagi do projektanta. Projektant ma 14 dni na ich usunięcie. Dopiero po tym możemy mówić o odbiorze domu.

Co dalej po odbiorze domu?

Jak wynika z art. 29 ustawy – Prawo budowlane, inwestor jest obowiązany poinformować starostę powiatowego lub prezydenta miasta (w przypadku miast na prawach powiatu) o zakończeniu robót budowlanych. Informację tę należy dostarczyć w formie pisemnej, a także dołączając odpowiednie dokumenty.

Zobacz także:  Czy można wylewać szambo na swoje pole?

Oznacza to, że jeśli chcesz rozpocząć użytkowanie nowo wybudowanego obiektu, musisz stosować się do określonej procedury. W pierwszej kolejności składasz więc odpowiedni wniosek i dokumentację w urzędzie licencji budowlanej twojej gminy bądź miasta. Procedura ta jest identyczna jak w przypadku informowania o rozpoczęciu budowy domu. Jeśli chodzi o sam wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, to powinien on zostać opatrzonony datą oraz podpisem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi (tzw. kierownik budowy). Ponadto we wrzuconym do urzędu licencyjnego pliku powinno się również umieścić: opinię techniczną uprawnionego instytutu lub firmy wobec planów dotyczących bezbronności pożarowej; certyfikat/a

Co sprawdzają przy odbiorze budynku?

Przede wszystkim czy został on zbudowany zgodnie ze sztuką budowlaną, czyli czy użyto do jego budowy właściwych materiałów, a także czy obiekt posiada wymagane przepisami prawem budowlanym instalacje i urządzenia. Kolejnym etapem jest sprawdzenie, czy inwestor prawidłowo użytkował obiekt przez okres jego gwarancji.

Czy można odebrać dom bez ocieplenia?

Jeżeli w projekcie budowlanym uwzględnione zostało docieplenie, to odebranie domu możliwe jest tylko wtedy, gdy budynek spełnia założenia projektowe. W przeciwnym razie nie będzie można go odebrać.

Czy można mieszkać bez odbioru budynku?

Zgodnie z prawem budowlanym inwestor jest obowiązany odebrać dom po jego wybudowaniu. Nie ma możliwości zamieszkania w nieruchomości, która nie została odebrana ze względu na to, że pozostaje ona placem budowy. Oznacza to, że inwestor narusza swoje obowiązki i możemy mu za to przykrość.

Jak długo można mieszkać w domu bez odbioru?

Obecnie zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane użytkowanie obiektu budowlanego może nastąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, gdy organ ten w terminie 14 dni nie zgłosi sprzeciwu.