Did you know that a heat pump can actually work to heat your home in the winter? It’s true! While most people think of heat pumps as a cooling system for the summer, they can actually be used to heat your home as well. So how does a heat pump work in the winter? Read on to find out!


Pompa ciepła przepompowuje ciepło z dolnego źródła – czyli powietrza na dworzu – do górnego źródła, czyli naszego ogrzanego domu. W tym celu pompa wykorzystuje czynnik chłodniczy. Jak to możliwe, że pompa potrafi „wyciągnąć” ciepło ze środowiska o niższej temperaturze? Otóż wykorzystuje ona do tego celu podstawy termodynamiki. Ciepło przepływa zawsze ze źródła o wyższej temperaturze do źródła o niższej temperaturze. Dzięki temu, że czynnik chłodniczy ma dużą pojemność cieplną może on „magazynować” ciepło ze źródła o niższej temperaturze i przekazywać je do górnego źródła.

Jak działa pompa ciepła do ogrzania domu?

Pompa ciepła składa się z dwóch części: jednej umieszczonej wewnątrz domu, a drugiej – na zewnątrz. Za pomocą specjalnego wymiennika ciepła i fluidalnego środka chłodniczego (glikolu) pompa pozyskuje energię cieplną ze otoczenia i przekazuje ją do instalacji grzewczej budynku. Dzięki temu możliwe jest ogrzanie całego domu lub tylko wybranych pomieszczeń.

Ile prądu zużywa powietrzna pompa ciepła?

Pompa ciepła jest to urządzenie, które ma zdolność przesyłania ciepła z otoczenia o niższej temperaturze do otoczenia o wyższej temperaturze. Dlatego też pompy ciepła są często stosowane w celu ogrzewania pomieszczeń. Pompy ciepła bazują na podstawowej zasadzie działania termodynamiki, czyli przechodzeniu energii od bardziej do mniej uporządkowanego układu. Pompy ciepła mogą być wykorzystywane także do chłodzenia pomieszczeń, a także do produkcji ciepłej wody użytkowej. Średnio pompa ciepła powietrznate może zużywać 2000-3000 kWh energii na 100m2 domu.

Zobacz także:  Ile rośnie tuja w ciągu roku?

Czy pompa ciepła bez fotowoltaiki ma sens?

Montaż samej pompy ciepła, bez fotowoltaiki, może być świetnym rozwiązaniem w przypadku domów o wysokiej izolacji. Wtedy koszty ogrzewania będą naprawdę niskie.

Czy pompa ciepła ogrzeje dom w zimie?

Pompa ciepła jest w stanie ogrzewać dom i podgrzewać wodę do mycia również wtedy, gdy temperatura powietrza spada poniżej -20°C. Nawet przy takich temperaturach można uzyskać efekt ciepłego i komfortowego domu.

Kiedy nie montować pompy ciepła?

Pompy ciepła wykorzystujemy, aby pozyskać energię ze źródeł naturalnych – najczęściej są to prace gruntowe: kolektory pionowe lub grzewczane. Mają one jednak swoje ograniczenia. Najważniejsze z nich to:

-Wielkość działki – pompy ciepła muszą mieć odpowiednią przestrzeń do instalacji. Wymagają głębokich i szerokich rowów, a także kopania studni chłonnej. Jeśli więc Twoja działka jest stosunkowo niewielka, inwestycja w pompę ciepła nie będzie dla Ciebie opłacalna;

-Obecność przeszkód technicznych – na danym terenie mogą wystąpić problemy ze zlokalizowaniem kolektora pionowego lub studni chłonnej. W takim wypadku również montaż pompy ciepła może być problematyczny;

-Koszt inwestycji – pompy ciepła są dość drogie w zakupie i eksploatacji. Z tego powodu ich instalacja musi być starannie przemyślana i rozważona pod kątem finansowym.

Czy 10 kW wystarczy na pompę ciepła?

Tak, 10 kilowatów to odpowiednia moc do pompy ciepła o mocy 50 kilowatów. Pompa ciepła będzie służyć do ogrzania twojego domu i wody użytkowej.

Czy pompa ciepła ogrzeje dom z grzejnikami?

Pompa ciepła może ogrzewać dom z grzejnikami, pod warunkiem że górne źródło jest wodą. Jeśli chodzi o materiał, z którego są wykonane grzejniki, nie ma żadnych technicznych przeciwwskazań, by pompa ciepła mogła z nimi współpracować.