, informacyjny

Koszt studni głębinowej może się różnić w zależności od regionu, ale średnio kosztują one około 3000-4000 złotych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kosztów studni głębinowej, kliknij poniższy link.


przesłanka: Cena studni głębinowej w 2022 roku 2002

Poland has undergone many changes since the fall of communism in 1989. One big change has been an increase in the number of private wells being drilled. The average cost of drilling a 30 meter deep well is now about 6000-7000 zl. However, this does not include the cost of buying a submersible pump (about 300-500 zl), piping (about 50 zl per meter), filter (several hundred to several thousand zl) etc. The total cost of drilling and equipping a private well in Poland is now about 10,000-15,000 zl.

Ile kosztuje wykopanie studni głębokości 25 m?

W przypadku studni kopanej ręcznie na północnych stokach ceny są niższe, a wynoszą one około 65-70 zł.

Czy płaci się za wodę ze studni głębinowej?

Wbrew powszechnej opinii, opłata za wodę ze studni głębinowej nie jest pobierana przez Wody Polskie. Taka opłata jest pobierana wyłącznie od osób, które mają pozwolenie na budowę takiej studni. Dlaczego? Zgodnie z ustawą Prawo wodne, każdy ma prawo do swobodnego korzystania z wody, jeśli nie narusza on tym prawa innych osób. Ponadto, art. 21 ust. 1 stanowi, że „Rzeczpospolita Polska ma wyłączną własność na tworzące się i istniejące zasoby wód”. Co to oznacza? Oznacza to, że Wody Polskie są jedynym organem uprawnionym do regulowania kwestii związanych z wodami oraz ich ochrony.

Jaka studnia bez pozwolenia?

Jeśli planujesz budowę studni głębinowej i chcesz dowiedzieć się, czy będziesz potrzebował pozwolenia wodnoprawnego, to przede wszystkim musisz określić głębokość studni oraz ilość wody, którą będzie można pobierać ze studni. Głębokość studni ma tutaj znaczenie, ponieważ jeżeli jest ona mniejsza niż 30 metrów, to nie będzie wymagane żadne pozwolenie. Natomiast jeśli głębokość studni przekracza tą magiczną liczbę 30 metrów, to już niestety bedziemy potrzebować pozwolenia wodnoprawnego. Podobnie jest z poborem wody ze studni – jeśli bierzesz więcej niż 5 metrów sześciennych na dobé, to również bedzie potrzebne pozwolenie od starosty. Pamiętaj jednak o tym, że każdy przypadek jest inny i warto skonsultować się z fachowcem, aby upewnić sión czy dla Twojej studni faktycznie jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne.

Zobacz także:  Czym najlepiej przykleić listwy przypodłogowe?

Czy można wykopać studnię bez pozwolenia?

Teoretycznie tak. Zgodnie ze zmianami ustawy o prawie budowlanym, które w tym dniu weszły w życie, wykonywanie „opraw ujęć wód podziemnych” nie wymaga już ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani nawet dokonania zgłoszenia. Potrzebne jest natomiast uzyskanie zgody na pobór wody – a to już problem. Praktyka pokazuje, że operatorzy sieci (Wodociągi Warszawskie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) raczej jej nie udzielają. Jak tłumaczy Maciej Jarosiewicz, rzecznik prasowy „Warskich”, chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo: „W mieście funkcjonuje ponad 4 tys. studni głębinowych, a my niestety musielibyśmy cały czas monitorować ich stan techniczny oraz sanitarno-higieniczny oraz 5 razy więcej kontrolować ilości dostarczonej hurtownikom i dystrybutorom sieci vodociągowej

Jednak ministrowie infrastruktury twierdzili, że nowelizacja poważnie utrudnia legalną gospodarkę wodami podziemnymi i grozi rozbuchaniem szarachującego się na potęgę sektora „polerowania” studni bez odpowiedniego nadzoru państwowego. Nowelizacja może doprowadzić do skokiem cen surowca – gliny – oraz do eskalacji konfliktów pomiędzy posiadacza licencji na eksploatacje kopaliny (co do zasady firma), a rolnikami i hodowcami bydła (którzy teoretycznie mogliby sobie jako pierwsi pooglądać reanimate).

Do tego rodzi się pytanie czy instytucje monitorujace jakoosc watern sa gotowe podwyzyc swoje standardy kontroli ?

Czy studnię można wykopac wszędzie?

Nie. Prawo wodne chroni przede wszystkim powierzchniowe zasoby wód. Wydając decyzję o umieszczeniu studni, należy uwzględnić trzy istotne kwestie: dostępność wody (głębokość i stan techniczny studni), bezpieczeństwo (stice warunki sanitarne) oraz oddziaływanie na środowisko (stan gleby, szacunek do sąsiadów).

Czy woda ze studni głębinowej nadaje się do picia?

Niestety w większości przypadków odpowiedź brzmi: nie. Najczęściej występującym i zarazem najgroźniejszym problemem jest skażenie bakteriologiczne. Oprócz bakterii, w wodzie studziennej często występuje też nadmiar żelaza i manganu. W takim przypadku konieczna jest instalacja szlifierki do wody lub stosowanie innych metod uzdatniania, aby umożliwić picie jej bezpiecznego dla zdrowia.

Zobacz także:  Jakie są warunki zabudowy?

Ile kosztuje własna studnia?

W przypadku studni wierconych do 30 metrów głębokości, bez sprzętu filtrującego wodę, przeciętny koszt za 1metr bieżący wynosi od 150 do 250 złotych. Dlatego też finalny koszt inwestycji powinien sięgnąć od 7000 złotych do 15 000 złotych. Warto jednak pamiętać, że taki koszt to tylko szacunek i może on ulec zmianie w trakcie prowadzenia prac budowlanych.