Intensywność zabudowy to miara zagęszczenia zabudowy w danym regionie. Jest to ważny czynnik, który może mieć wpływ na jakość życia mieszkańców.

W przestrzeni miejskiej intensywność zabudowy oznacza stosunek powierzchni zajmowanej przez budynki do powierzchni działki. Intensywność zabudowy jest wyznacznikiem gęstości zaludnienia oraz stopnia urbanizacji obszaru.

Jak się liczy intensywność zabudowy?

Intensywność zabudowy to stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni terenu, gdzie chcemy postawić naszą nieruchomość. Przykładowo, gdy chcemy kupić działkę o powierzchni 500 m2 i wiemy, że na tej działce można postawić budynek o całkowitej powierzchni zabudowy wynoszącej 300 m2, to intensywność jego zabudowy wynosi 600 m2/500 m2 – czyli 1,2.

Jak zwiększyć intensywność zabudowy?

Najbardziej praktycznym i powszechnym zabiegiem jest budowanie ogrodów zielonych na dachach i tarasach, oraz podziemne garaże. W tym przypadku nasi inżynierowie specjalnie projektują ogrody na dachy, tak aby były one łatwe w utrzymaniu i bezpieczne. Dodatkowo, aby zwiększyć teren biologicznie czynny, staramy się umieszczać jak najwięcej roślin w naszych ogrodach.

Czy balkon wlicza się do intensywności zabudowy?

Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wydały komentarz do normy PN-ISO 9836:1997, w którym wyjaśniono, że loggie i balkony jako elementy nie obudowane nie podlegają rzutowaniu, a więc nie są zaliczane do powierzchni zabudowy. Wynika z tego, że intensywność zabudowania nie jest obliczana na podstawie powierzchni balkonu.

Ile procent działki można zabudować?

Wynika to z tzw. wskaźnika powierzchni zabudowy. Określa on, jaką część terenu można przeznaczyć pod zabudowę. Jest wyrażany w procentach i ustalany przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wynika stąd, że ma on duże znaczenie dla inwestorów, ponieważ od niego zależy ile metrów kwadratowych budynków można postawić na danej nieruchomości.

Czy do intensywności zabudowy wlicza się kondygnacja podziemna?

Tak. Wskaźnik ten brał pod uwagę zarówno kondygnacje podziemne jak i nadziemne, co do zasady, dotyczy stosunku powierzchni całkowitej budynków do powierzchni działki budowlanej.

Zobacz także:  Jak prawidłowo zakładać trawnik?

Jak zwiększyć procent zabudowy działki?

Można wystąpić do gminy o zmianę warunków zabudowy dla Twojej działki – w takim wypadku konieczne jestPolice określenie, że chcesz zwiększyć powierzchnię zabudowy np. o 20%. Innym sposobem rozwiązania tego problemu jest
zmniejszenie powierzchni zabudowanych budynkami, które Ci się podobają.

Czy piwnica wlicza się do intensywności zabudowy?

Czy podziemny garaż jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o maksymalną powierzchnię zabudowy? Zgodnie z nowymi przepisami, nie będzie można już wliczać podziemnych pomieszczeń w intensywność zabudowy. Oznacza to, że piwnice i podziemne garaże nie będą mogły być wykorzystane do zwiększenia maksymalnej powierzchni zabudowy.