Energetyka to dziedzina, która zajmuje się produkcją, przesyłaniem i zużywaniem energii. Zajmuje się ona również jej efektywnością oraz ochroną środowiska. Energetyka jest bardzo ważna dla naszego życia codziennego. Jest ona odpowiedzialna za dostarczanie nam energii elektrycznej, ciepła i innych form energii. Energetyka jest również ważna dla gospodarki, ponieważ jej efektywność ma wpływ na ceny energii.

Przede wszystkim charakterystyka energetyczna powinna zawierać informacje o izolacyjności budynku oraz stratach ciepła. Dzięki temu można będzie oszacować przyszłe koszty eksploatacyjne, związane z ogrzewaniem domu i przygotowaniem wody użytkowej. Ponadto charakterystyka energetyczna powinna określać sprawność instalacji grzewczej oraz moc potrzebną do jej obsługi.

Kto sporządza charakterystykę energetyczna?

Zgodnie z art. 5 ustawy – Prawo budowlane, świadectwa charakterystyki energetycznej sporządza się dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz dla każdej jednostki lokalowej w takim budynku. Projektantem odpowiedzialnym za projekt budowlany (architekt, inżynier budownictwa, technik budownictwa) jest ten, kto wskazał w tym projekcie osoby dokonujące wszelkich czynności na jego rzecz podczas realizacji procesu inwestycyjnego. Podczas gdy „. W przypadku gdy osoba odpowiedzialna za prace projektowe ulegnie zmianie, obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego spoczywa na nowym podmiotzie.”

Kiedy nie jest wymagana charakterystyka energetyczna?

Budynki wolnostojące, które mają powierzchnię użytkową mniejszą niż 50 m kw. oraz budynki przemysłowe i gospodarcze nieposiadające instalacji zużywających energię, z wykluczeniem instalacji oświetlenia wbudowanego, mogą być realizowane bez charakterystyki energetycznej. W przypadku gospodarstw rolnych dopuszczalnym maksymalnym wskaźnikiem EP jest 50 kWh/m kw./rok.

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe 2022?

Tak, w 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne. Nowelizacja ta zmieniła art. 3.1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i przyłączy się do niemal całego kraju. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 3.1 „Dla każdego budynku prodanego na podstawie umowy sprzedaży lub oddanego do użytkowania w ramach umowy najmu, dla którego podpisano umowę na świadectwo charakterystyki energetycznej, a także dla każdego budynku oddanego do użytkowania przez innych podmiotów niŜ strony tej umowy, istnieje obowiązek prawny przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej drugiej stronie transakcji.”

Zobacz także:  Jaki dom jest tani w budowie?

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

W jakich przypadkach warto je wystawić? Ogólnie rzecz biorąc, koszt świadectwa energetycznego kształtuje się na poziomie od 150 zł dla mieszkań do około 1 000 zł dla dużych domów jednorodzinnych. Oczywiście w przypadku budynków wielorodzinnych te ceny mogą być znacznie wyższe. Wystawienie świadectwa energetycznego jest obowiązkowe przy sprzedaży lub wynajmie każdego rodzaju budynku oraz lokali użytkowych.

Jak zrobić charakterystykę energetyczna budynku?

Zacznij od rozpoznania typu budynku, który chcesz opisać – czy jest to dom jednorodzinny, wielorodzinny lub budynek użyteczności publicznej. Następnie przeanalizuj konstrukcję obiektu – materiały z jakich został wykonany, izolacjonę termiczną ścian i dachu oraz szczelność okien i drzwi. Pamiętaj także o doborze odpowiedniego ogrzewania i wentylacji.
Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 13790:2008, metodą szczegółową. Straty ciepła od gruntu liczone są według normy PN-EN 12831:2007+A1:2013. Wynikiem tych obliczeń będzie podana charakterystyka energetyczna U [W/(m2K)]. Wybierając opcjonalnie certyfikat dopuszczamy możliwość umieszczenia logo Urzedu Do Energii OdnawIALYch na stronach internetowych producenta lub dystrybutora.

Czy każdy budynek musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

Do marca 2015 roku właściciele wszystkich nowo powstających budynków musieli uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, aby spełnić wymogi prawne. Obecnie obowiązek ten dotyczy tylko osób budujących na własne potrzeby – osoby te nie muszą posiadać świadectwa, jeśli budynek nie będzie użytkowany celowo jako lokal mieszkalny.

Czy można sprzedać dom bez świadectwa energetycznego?

Znowelizowana ustawa nie przewiduje sankcji wobec notariuszy czy stron umowy, jeśli chodzi o sprzedaż lokalu lub budynku bez świadectwa energetycznego. Notariusze nie mogą jednak uzależniać tej transakcji od przedstawienia świadectwa.